Stabilirea necesarului de personal + organigramă

By anonim - octombrie 25, 2012

Stabilirea necesarului de personal - Hotel Bell *** 

 1. Scurta descriere a Hotelului Bell

 Hotelul Bell *** este situat pe marginea lacului din Poiana Brasov. In prezent hotelul dispune de treizeci de camere din care:
• 7 camere single (60mp)
• 20 camere duble (100mp) (12 camere cu pat matrimonial)
• 3 apartamente (120 mp)
 Toate camerele sunt dotate cu băi proprii, tv, internet wi-fi, aer condiţionat şi minibar. Hotelul mai dispune şi de o sală de conferinţe cu o capacitate de 70 de locuri. Restaurantul hotelului dispune de o capacitate de 100 de locuri şi oferă posibilităţi de amenajare pentru servirea mesei, pentru spectacole şi alte evenimente festive. 2. Stabilirea necesarului de personal

 Hotelul Bell este condus de un manager general care are în subordinea sa 4 departamente:
 • Departamentul economic – se ocupă de partea economico-finaciara a hotelului şi a restaurantului.
 • Departamentul cazare- se ocupă cu administrarea hotelului (recepţie, curăţenie)
 • Departamentul alimentaţie – se ocupă cu administrarea restaurantului
 • Departamentul tehnic
 Departamentul economic este format din 3 angajaţi: 1 contabili, un casier (aceştia se vor ocupa atât de contabilitatea hotelului cât şi a restaurantului) şi o persoană care se ocupă cu aprovizionarea hotelului şi a restaurantului.
Departamentul cazare este compus din două compartimente: recepţie şi housekeeping. Având în vedere că Hotelul Bell este clasificat cu 3 stele, acesta dispune de o recepţie permanenta. Din această cauză sunt angajaţi 4 recepţioneri (1 şef recepţie şi 3 recepţioneri). În compatimentul housekeeping lucrează un număr de 9 persoane:
• o guvernantă - care întocmeşte orarul cameristelor, angajatiilor de la spălătorie; stabileşte necesarul de produse pentru întreţinerea camerelor.
 • 2 spălătorese (program de lucru normal)
 • 6 cameriste (1 cameristă la 5 camere)
 Departamentul alimentaţie este compus din 2 compartimente: restaurant şi bucătărie. De sală restaurantului se ocupă 2 şefi de sală care au în subordine barmanii, ospătarii şi persoanele care se ocupă de curăţenia sălii. Restaurantul este deschis de la 08:00-22:00 şi din acest motiv are angajaţi doar 2 barmani, 8 ospătari (1 ospătar la 4 mese de 6 persoane – în 2 schimburi), 1 femeie de serviciu care are un contract part-time de 4 ore. Datorită programului în bucătărie lucrează un şef bucătar şi 4 ajutori de bucătar (care se ocupă şi de spălatul veselei). În cadrul departamentul tehnic lucrează un instalator, un electrician şi doi fochişti care se ocupă de centrala termică.

 3. Responsabilităţile angajaţilor

 Manager hotel:
• planificarea, organizarea, coordonarea, conducerea şi controlul activităţilor hoteliere;
 • elaborarea strategiilor de dezvoltare a serviciilor specifice;
• dezvoltarea şi promovarea imaginii hotelului prin planificarea şi coordonarea activităţilor de marketing şi publicitate;
• asigurarea unei bune promovări şi vânzări de servicii hoteliere;
• dezvoltarea relaţiilor cu agenţiile de turism;
 • rezolvarea reclamaţiilor clienţilor;
• crearea si mentinerea unui climat de lucru care sa faciliteze formarea unei forte de munca stabile si eficiente; • coordonarea si conducerea tuturor activitatilor de resurse umane (planificarea resurselor umane, recrutare si selectie, orientare, instruire, stabilirea sistemelor de beneficii si de recompense, protectia muncii)
• prospectarea pieţei de profil în vederea optimizării continue a serviciilor oferite, având ca scop final realizarea obiectivelor asumate.

 Contabil şef:
• organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea în mod eficient a activităţii financiar-contabile a societăţii;
 • întocmeşte documentele finaciar-contabile necesare;
• răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la începutul activităţii, cel puţin odată pe an, pe parcursul funcţionării sale, în orice situaţii prevăzute de lege şi de câte ori directorul general al societăţii o cere;
• întocmirea lunară a notei contabile, privind cheltuielile cu salariile, impozite, CAS, reţineri în vederea introducerii în calculator şi balanţa cu respectarea prevederilor planului de conturi;

 Casier:
• gestionează numerarul şi actele de valoare din contul sucursalei;
 • execută prin mandatar plata drepturilor salariale ale personalului din sucursală;
• răspunde de efectuarea plăţilor pe feluri de cheltuieli şi încadrarea în plafonul de casă stabilit de lege;
• răspunde de depunerea în termen la bancă a tuturor sumelor provenite din încasări care depăşesc plafonul legal;

 Agent achiziţii şi contractări:
• Identificarea, evaluarea şi selectarea potenţialilor furnizori;
• Negocierea contractelor de furnizare;
• Gestionarea eficientă a stocurilor;
• Expedierea şi urmărirea comenzilor de aprovizionare până la recepţia finală.

 Şef recepţie:
 • coordonarea activităţilor specifice de recepţie,
 • conducerea echipei de lucru pentru a asigura o primire corespunzătoare a clienţilor în hotel;
• vânzarea produsului cazare (inclusiv rezervările online şi cele telefonice);
• controlul efectuării plăţilor;

 Recepţioner:
 • efectuarea de operaţii specifice pentru sosirea şi plecarea clienţilor,
 • asigurarea efectuării plăţilor de către clienţi, oferirea de servicii hoteliere către client,
 • rezolvarea reclamaţiilor clienţilor,
 • promovarea imaginii hotelului,
 • organizarea cadrului general de deschidere şi închidere a activităţii punctului de recepţie.

 Guvernanta:
• planificarea şi organizarea activităţii de housekeeping şi spălătorie;
• asigurarea stării de funcţionare a instalaţiilor din spaţiile de cazare şi anexe;
 • asigurarea securităţii clienţilor şi bunurilor acestora;
 • furnizarea de informaţii către clienţi cu privire la serviciile hoteliere;
 • soluţionarea cerinţelor clienţilor; • monitorizarea activităţii compartimentului;
• gestionarea resurselor compartimentului;

 Camerista:
• aranjarea camerei de hotel în care sunt/vor fi cazaţi clienţii;
 • efectuarea de servicii de curăţenie în camere şi zone comune, în toalete şi băi;
 • oferirea clienţilor de servicii suplimentare ale hotelului.

 Spălătoreasă
• preluarea/predarea comenzilor de la/către clienţi/organizaţie;
• pregătirea obiectelor textile pentru spălare/călcare
• spălarea/călcarea obiectelor textile;
• pregătirea pentru livrare a obiectelor spălate/călcate

 Şef sală restaurant:
• supravegherea sălii de mese din punctul de vedere al aspectului, facilităţilor, curăţeniei şi igienei;
 • supravegherea şi coordonarea activităţii ospătarilor, barmanilor şi picolilor;
 • menţinerea unor relaţii bune de muncă între colegii din toate departamentele unităţii;
 • programarea şi organizarea evenimentelor festive;
• soluţionarea eficientă a tuturor solicitărilor şi/sau reclamaţiilor clienţilor.

 Ospătar
• preluarea comenzilor clienţilor;
• servirea preparatelor culinare şi a băuturilor;
• încasarea contravalorii serviciilor oferite;
 • pregătirea locului de servire pentru o nouă comandă;
• menţinerea unui mediu de muncă sigur şi curat;

 Barman
• preluarea comenzilor clienţilor;
 • pregătirea băuturilor de bar;
 • pregătirea tonomatelor de servire;
 • servirea clienţilor la bar;
 • încasarea contravalorii serviciilor oferite;
• curăţarea şi depozitarea obiectelor de inventar;
 • menţinerea unui mediu de muncă sigur şi curat;
• gestionarea stocurilor de băuturi şi materiale necesare.

 Bucătar şef:
 • organizează activitatea personalului: funcţii, atribuţii, program, relaţii etc;
 • participă împreună cu directorul la recrutarea echipei, decizia finală de angajare fiind luată de director;
 • elaborarea meniului în funcţie de sezon şi costuri,
• elaborarea meniului pentru evenimente
• stabileşte pentru fiecare farfurie o fişă tehnică completă care este remisă într-un exemplar şi direcţiunii. 

Ajutor bucătar:
 • pregăteşte mâncărurile din reţetarul unităţii în conformitate cu standardele în vigoare;
 • montează preparatele pe obiectele adecvate pentru servire şi realizează elementele estetice ale preparatelor;
• participă cu supervizare la determinarea necesarului de materii prime de comandat şi la realizarea comenzilor de aprovizionare;
 • preia comenzile de la ospătari şi asigură servirea acestora;
 • debarasează şi asigură curăţenia bucătăriei;
 • asigură implementarea şi menţinerea standardelor de păstrare şi depozitare a produselor, semipreparatelor şi preparatelor alimentare cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare.

 Fochist:
• operează şi supraveghează cazanele şi intervine cu promptitudine, prin acţiuni specifice şi în limitele de competenţa, asupra cauzelor care pot produce funcţionarea anormală sau avarii ale acestora.

 Electrician:
• se ocupă cu controlul, diagnosticarea, repararea, executarea sau modificarea precum şi întreţinerea instalaţiilor electrice de comandă, a instalaţiilor electrice de forţă, precum şi a instalaţiilor electrice de iluminat.

Instalator:
 • se ocupă în principal cu montajul instalaţiilor de canalizare şi a instalaţiilor interioare de apă rece şi apa caldă pentru consum menajer;
 • montajul utilajelor utilizate în instalaţiile sanitare şi a instalaţiilor pentru stingerea incendiilor,
 • remedierea defecţiunilor apărute la instalaţiile sanitare

                       Organigramă Hotel Bell ***

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarii